Home

PRACTICUM BIJ SCHEIKUNDE

De lessenserie Biomassaconversie bestaat uit een practicum met begeleidende vragen en opdrachten. Het lesmateriaal is bedoeld voor het vak scheikunde in 5 havo en 5 vwo en duurt bij elkaar drie lesuren van vijftig minuten.

Foto van The Farm at Walker Jones, wjfarm.wordpress.com.In het practicum zien de leerlingen hoe hout cellulose bevat, en ze tonen aan dat cellulose weer uit glucose bestaat.  Leerlingen maken kennis met biomassa en met de ontwikkeling van nieuwe technieken die biomassa als grondstof gebruiken voor groene brandstoffen en chemicaliën.

GRATIS PRACTICUMKIST

Niet elke school beschikt over de materialen die nodig zijn voor het practicum. Daarom heeft de Universiteit Utrecht een practicumkist ontwikkeld, die docenten gratis een paar weken mogen lenen. Kijk hier voor meer informatie.